Oferta

Impregnacja betonu

Skuteczne uszczelnianie posadzek.

Na naszym rynku od wielu lat dominują posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo. Zasadniczo proces wykonywania takich posadzek składa się z trzech etapów:

  1. ułożenie betonu na odpowiednio przygotowanym podłożu,
  2. mechaniczne zatarcie preparatu proszkowego rozłożonego na powierzchni betonu
  3. przykrycie posadzki folią PE lub nałożenie preparatu żywicznego o niskiej lepkości (pielęgnacja)

Przykrycie posadzki folią ma na celu poprawę warunków w których przebiegać będzie hydratacja cementu. Natomiast preparaty żywiczne o niskiej lepkości oprócz właściwości pielęgnujących posiadają również właściwości uszczelniające. Ich trwałość jest jednak  bardzo ograniczona i w praktyce kończy się wraz z oddaniem posadzki do użytkowania. Piasek, brud budowlany, koła pojazdów oraz ruch pieszy usuwają cienkie warstwy żywiczne z powierzchni posadzki działając jak papier ścierny.

Ochrona powierzchniowa

Beton jest materiałem porowatym. Ta właściwość sprawia, iż nawet prawidłowo wykonane posadzki betonowe będą w przyszłości podatne na pylenie, wnikanie brudu lub wody. Niezbędna jest zatem skuteczna ochrona powierzchni betonu, która efektywnie uszczelni i wzmocni posadzkę. W procesie produkcji posadzek betonowych ciągle zbyt mało uwagi przykłada się do właściwej ochrony powierzchni. Bez zastosowania efektywnego systemu uszczelnienia betonu już po kilku miesiącach pojawią się pierwsze problemy z użytkowaniem posadzki. Trudności w doczyszczeniu powierzchni, biały osad na regałach i towarach, nadmierna nasiąkliwość, przetarcia betonu w ciągach komunikacyjnych, brak połysku. Stopniowa degradacja posadzki bezpośrednio wpłynie na podwyższenie kosztów związanych z jej konserwacją.

Dlatego też, impregnacja betonu jest bezwzględnie konieczna. Pozostaje pytanie: czym impregnować i kiedy?

Siła krzemionki

Najbardziej skuteczne w uszczelnianiu posadzek betonowych są preparaty zawierające krzemionkę. Silikaty w przeciwieństwie do preparatów powłokowych nie tworzą warstwy na powierzchni lecz penetrują w głąb struktury betonu. Zawarta w preparatach silikatowych krzemionka wchodzi w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym. Powstają w ten sposób dodatkowe i bardzo trwałe struktury uwodnionych krzemianów wapniowych (CSH). Mają one formę żelu, który twardniejąc skutecznie wypełnia pory w betonie i tym samym zmniejsza jego powierzchniową porowatość.

Czas wykonania

Niestety preparaty krzemianowe często nakładane są przez wykonawców posadzek zaraz po zakończeniu zacierania betonu i przed nałożeniem folii PE. To duży błąd technologiczny, który w efekcie prowadzi do powstania białych wykwitów na powierzchni posadzki. Takie plamy są trudne do usunięcia i wyglądają nieestetycznie. Impregnowanie betonu w którym nie wytworzył się jeszcze system porów i kapilarów jest nieuzasadnione. Podstawową zasadą skutecznej impregnacji jest odpowiednie nasączenie podłoża. Impregnację betonu należy zatem stosować zawsze na podłożach związanych na których proces hydratacji cementu dobiegł końca. Najlepiej po zakończeniu budowy i przed oddaniem posadzki do użytkowania.

Uwzględniając specyfikę wykończenia posadzek przemysłowych, a także rosnące zapotrzebowanie na posadzki łatwe w konserwacji, nasza firma opracowała nowy system uszczelniania betonu w oparciu o innowacyjny preparat nieorganiczny, który doskonale penetruje zwięzłe i mocno zatarte posadzki utwardzone. Zawarte w preparacie cząstki są bardzo małe, szybko wchodzą w reakcję z niezwiązanym cementem, a także posiadają właściwości hydrofilowe.  Tak zaimpregnowana posadzka jest optymalnie chroniona przed pyleniem i zabrudzeniami. Bieżąca konserwacja ogranicza się do regularnego zamiatania i mycia maszynowego.

Impregnacja betonu. Wykonujemy m.in.:

  • Impregnacja posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo
  • Impregnacja betonowych placów manewrowych oraz nawierzchni betonowych
impregnacja betonu