Usługi

Naprawa dylatacji

Ekspresowa odbudowa krawędzi

Większość podłóg betonowych ma dylatacje pozorne, a każda dylatacja to szczelina ograniczona zewnętrznymi krawędziami płyt betonowych. Dylatacje pozorne powinny być wypełnione szczeliwem spoinowym, które jest wystarczająco sztywne, aby zapewnić podparcie i ochronę betonowych krawędzi, ale i również na tyle elastyczne, żeby uwzględniało pracę płyt betonowych. Rozmiar i koszt naprawy dylatacji pozornych można ograniczyć do minimum, jeśli uszkodzenie zostanie wykryte i naprawione na wczesnym etapie. Należy przyjąć proaktywne podejście z regularnymi przeglądami posadzki w celu sprawdzania bieżącego stanu uszczelnienia i krawędzi dylatacji pozornych.

Niestety znakomita większość dylatacji pozornych wypełniana jest materiałami elastycznymi, które nie przenoszą obciążeń od wózków a służą jedynie do uszczelnienia dylatacji przed wnikaniem wody i zabrudzeń. W ruchliwym magazynie lub zakładzie produkcyjnym szybko okazuje się, że krawędzie dylatacji ulegają degradacji a elastyczny materiał dylatacyjny zapada się wgłąb szczeliny. W rezultacie koła wózków niszczą krawędzie dylatacji i same ulegają zniszczeniu w przyspieszonym tempie.

Rozwiązanie

Wykonujemy niezwykle trwały system odbudowy krawędzi dylatacji, który zapewni bezpieczny i ciągły ruch pojazdów na posadzce. Nową szczelinę wypełniamy półsztywnym materiałem, który zapewni ochronę krawędziom płyt betonowych. Materiały naprawcze wykorzystywane w naszej metodzie są bezzapachowe i mogą być stosowane w temperaturach do -35°C.

Nasza metoda gwarantuje trwałość naprawy jak i również możliwość przywrócenia ruchu wózków na posadzce już po 30 minutach!

Naprawa dylatacji