Usługi

Wypełnianie dylatacji

Zamiast uszczelniania poliuretanami

Prawie wszystkie płyty podłogowe magazynowe i przemysłowe będą miały z czasem zaokrąglone lub spękane krawędzie dylatacji, co powinno być postrzegane jako wczesny objaw poważniejszych, potencjalnie długotrwałych uszkodzeń. Krawędzie szczelin dylatacyjnych (dylatacji pozornych) są podatne na uszkodzenia w wyniku obciążeń generowanych przez ciężki ruch kołowy.

Problem

Intensywny ruch wózków przez krawędzie dylatacji odkształca elastyczny materiał uszczelniający. W rezultacie krawędzie dylatacji ulegają stopniowej degradacji i zniszczeniu. Jeżeli proces ten nie zostanie wcześnie powstrzymany, stan dylatacji będzie się pogarszał z każdym dniem i konieczna będzie bardziej kosztowna naprawa metodą odbudowy krawędzi dylatacji.

Rozwiązanie

Niszczenie krawędzi dylatacji można znacząco ograniczyć poprzez zastosowanie półsztywnego materiału żywicznego. Krawędzie dylatacji zostają ponownie nacięte i oczyszczone. W celu zapewnienia odpowiedniego przenoszenia obciążeń, wypełniamy naszym materiałem całą głębokość spoiny.

Wypełnianie dylatacji