Naprawy posadzek

Wypełnianie dylatacji

Ochrona krawędzi dylatacji

Prawie wszystkie płyty podłogowe magazynowe i przemysłowe będą miały z czasem zaokrąglone lub spękane krawędzie dylatacji, co powinno być postrzegane jako wczesny objaw poważniejszych, potencjalnie długotrwałych uszkodzeń. Krawędzie szczelin dylatacyjnych (dylatacji pozornych) są podatne na uszkodzenia w wyniku obciążeń generowanych przez ciężki ruch kołowy.

IMG_20170508_180830

Probeton / Twarde koła wózka widłowego niszczą krawędzie dylatacji.

Problem

Intensywny ruch wózków przez krawędzie dylatacji odkształca elastyczny materiał uszczelniający. W rezultacie krawędzie dylatacji ulegają stopniowej degradacji i zniszczeniu. Jeżeli proces ten nie zostanie wcześnie powstrzymany, stan dylatacji będzie się pogarszał z każdym dniem i konieczna będzie bardziej kosztowna naprawa odbudowy dylatacji.

Dylatacja do wypełnienia

Probeton / Dylatacja bez wypełnienia. Brak ochrony krawędzi.

Rozwiązanie

Niszczenie krawędzi dylatacji można powstrzymać poprzez zastosowanie naszej metody wypełniania szczelin dylatacyjnych materiałem, który posiada odpowiednią wytrzymałość na ściskanie i elastyczność kompensującą ewentualny ruch płyt betonowych. Proces wypełnienia dylatacji polega na fazowaniu krawędzi dylatacji i ich oczyszczeniu.  W celu zapewnienia odpowiedniego przenoszenia obciążeń, wypełniamy naszym materiałem całą głębokość spoiny. Po 30 minutach od ścięcia nadmiaru materiału (zdjęcie poniżej) dylatacja może zostać ponownie obciążona ruchem kołowym.

Wypełnianie dylatacji