Oferta

Naprawa
posadzek
przemysłowych

Naprawa posadzek przemysłowych

Betonowa płyta podłogowa w zakładach przemysłowych i magazynach jest platformą, która każdego dnia poddawana jest intensywnym obciążeniom mechanicznym i jako taka jest często największym źródłem konserwacji i napraw. Twarde koła wózków widłowych niszczą krawędzie dylatacji a spadające przedmioty i przesuwane palety mogą uszkodzić posadzkę. Oprócz zużycia eksploatacyjnego płyty podłogowej, zmiana układu polegająca na przenoszeniu sprzętu i regałów paletowych na ogół powoduje, że naprawa posadzek staje się niezbędna. Nasze doświadczenie w naprawie betonowych płyt posadzkowych magazynowych i przemysłowych pozwoliło nam opracować standardowe szczegóły naprawy dla zdecydowanej większości wad i uszkodzeń płyt posadzkowych.

Naprawa dylatacji

Naprawa dylatacji jest często kosztowna i wiąże się koniecznością wyłączenia posadzki z ruchu. Dylatacje w betonowych podłogach przemysłowych można podzielić na

 • szczeliny skurczowe
 • dylatacje robocze
 • dylatacje konstrukcyjne

Nasze metody napraw zostały specjalnie opracowane na bazie technologii i materiałów, które w minimalnym stopniu zakłócają pracę obiektu i można je wykonywać w działających, w pełni zaopatrzonych halach magazynowych, produkcyjnych czy obiektach handlowych. Stosujemy szybko wiążące materiały, które umożliwiają udostępnienie ukończonych napraw w ciągu 30 minut z możliwością pełnego obciążania posadzki.

W pracach naprawczych korzystamy z wydajnych odkurzaczy przemysłowych, które skutecznie ograniczają poziom pyłu zawieszonego w powietrzu i zapewniają ochronę pracownikom i urządzeniom znajdującym się w pobliżu. Wszystkie nasze naprawy są wykańczane równo z poziomem posadzki, zapewniając gładką powierzchnię, po której mogą przejeżdżać twarde koła wózków widłowych.

Przed wskazaniem najlepszej metody naprawy dokonujemy wnikliwej oceny stanu technicznego dylatacji, która pozwala określić przyczyny powstania uszkodzeń. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane przez nas metody napraw.

Wypełnienie szczeliny dylatacji

Większość betonowych podłóg przemysłowych ma dylatacje cięte zwane szczelinami skurczowymi pozornymi. Duży nacisk od kół wózków widłowych powoduje poważne uszkodzenia krawędzi szczelin. Dzieje się tak, ponieważ standardowe materiały stosowane do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych nie posiadają odpowiedniej wytrzymałości do przenoszenia obciążeń dynamicznych. Naprawa dylatacji nie musi być kosztowna, jeśli uszkodzenie zostanie wykryte i naprawione we wczesnym stadium. Fazowanie, oczyszczenie i ponowne wypełnienie szczelin dylatacyjnych półsztywnym materiałem na bazie szybkowiążących żywic zapewni pozytywne przenoszenie obciążeń dynamicznych podczas przejazdu wózka przez szczelinę.

 

ODTWORZENIE KRAWĘDZI DYLATACJI

Po dopuszczeniu do powstania poważnych uszkodzeń krawędzi dylatacji konieczne będzie ich odtworzenie. Nasz nowy i niezwykle trwały system napraw szczelin skurczowych zapewni szybkie wykonanie robót. Stosowane przez nas materiały są bezzapachowe i nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów jak żywice metakrylowe. Już pół godziny po zakończeniu prac na posadzce będzie mógł odbywać się ruch kołowy. Technologię można również zastosować do wymiany zniszczonych dylatacji sinusoidalnych lub uszkodzonych dylatacji roboczych.

zalety naszych systemów

 • Ekspresowa naprawa dla magazynów 24/7
 • Bezzapachowe materiały naprawcze
 • Trwalsze od jastrychów epoksydowych i mineralnych
 • Skuteczna ochrona krawędzi dylatacji
 • Większa trwałość w porównaniu do kitów uszczelniających
 • Wypełnienie dylatacji zapobiega drogim naprawom

Korzyści dla klienta

01
Zwiększona wydajność operacyjna i produktywność
02
Wydłużona żywotność dylatacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów konserwacji
03
Minimalizacja uszkodzeń i przestojów urządzeń do bliskiego transportu materiałów
04
Mniejsze ryzyko wypadków i urazów
05
Minimalizacja ryzyka uszkodzenia produktów

Opinia klienta

Dopiero naprawy dylatacji wykonane przez firmę Probeton rozwiązały nasz problem z posadzką. Poprzednie naprawy nie wytrzymały nawet kilku miesięcy.
Bemarc, właściciel

Naprawa rys w podłodze betonowej

Istnieje kilka powodów, dla których w podłogach betonowych mogą pojawiać się pęknięcia i są one na ogół związane ze skurczem betonu i często nie mają znaczenia konstrukcyjnego. Inne pęknięcia mogą powstać w wyniku przeciążenia lub braku odpowiedniej nośności konstrukcyjnej płyty. Naprawa posadzek to nasza specjalność. Posiadamy doświadczenie i wiedzę, aby zidentyfikować przyczynę pęknięć w betonie. Umożliwi nam dostarczenie prawidłowego i opłacalnego rozwiązania w celu przywrócenia podłogi do stanu zdatnego do użytku

NAPRAWA RYS SKROŚNYCH

Przyczyną powstawania rys skrośnych są błędy w projektowaniu, wykonaniu podłogi lub wadliwa eksploatacja. Ich szerokość wynosi zazwyczaj od 0,1 do 2 mm, a nawet więcej. W naprawie tego typu spękań stosujemy sprawdzoną metodą zszywania rys  lub montujemy stabilizatory szczelin skurczowych.

NAPRAWA RYS SIATKOWYCH I WŁOSKOWATYCH

Rysy włoskowate i siatkowe na powierzchni posadzki betonowej są bardzo częstym widokiem w magazynach i zakładach produkcyjnych. Zazwyczaj nie stanowią problemu w eksploatacji posadzki, lecz obniżają estetykę powierzchni. Z czasem wnikanie wody i cieczy może spowodować ich pogłębienie a nawet odspojenie warstwy utwardzenia powierzchniowego. Takie spękania naprawiamy metodą szlifowania i polerowania betonu z zastosowaniem specjalnych materiałów szpachlujących. Po naprawie, rysy pozostają widoczne, lecz proces degradacji zostaje powstrzymany.

STABILIZACJA POSADZEK

Stabilizatory dylatacji CoGri optymalizują wydajność operacyjną i rentowność w magazynach i obiektach przemysłowych. Stabilizatory dylatacji oferują szybkie, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie dla problemu klawiszowania i pęknięć w wewnętrznych płytach betonowych wykonywanych na gruncie. Ten niekontrolowany ruch może spowodować znaczne uszkodzenia urządzeń transportu bliskiego, a brak rozwiązania tego problemu często prowadzi do wykruszania się betonu i konieczności wykonania kosztownych napraw posadzek. Klawiszowanie płyt betonowych może mieć również istotny negatywny wpływ na wydajność operacyjną i bezpieczeństwo operatorów urządzeń, zwiększając jednocześnie ryzyko uszkodzenia transportowanych produktów.

KLAWISZOWANIE PŁYTY BETONOWEJ

INNOWACYJNA NAPRAWA KLAWISZUJĄCYCH PŁYT BETONOWYCH

Probeton oferuje naprawę klawiszujących płyt betonowych z 5-letnią gwarancją dobrego wykonania. Stabilizatory dylatacji to szybkie, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie problemu klawiszowania płyt betonowych wykonywanych na gruncie. Montaż stabilizatorów w osi szczelin dylatacyjnych eliminuje szkodliwe odkształcenia i przywraca płynne przenoszenie obciążeń przez szczeliny dylatacyjne oraz pęknięcia o szerokości do 1.27 cm. Tak wykonana stabilizacja posadzek powoduje, że sąsiadujące płyt betonowe zostają połączone i usztywnione, a oddziaływanie podłoża gruntowego zostaje praktycznie ograniczone do minimum.

PROBLEM

ROZWIĄZANIE

MONTAŻ STABILIZATORÓW W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH

ZALETY NASZEJ METODY

 • Każdy stabilizator może być zainstalowany w ciągu zaledwie 10-15 minut
 • Posadzka może być oddana do użytku natychmiast po instalacji
 • Mniej kosztowne niż pełna naprawa dylatacji przez dyblowanie
 • Skuteczniejsze niż iniekcje podpłytowe
 • Optymalne długotrwałe rozwiązanie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
 • Działa nawet w przypadku pustek pod posadzką lub problemów z podbudową