Usługi

Stabilizujemy dylatacje zamiast podłoża.

Klawiszowanie posadzek betonowych ciętych, wykonywanych na gruncie, może spowodować znaczne uszkodzenia urządzeń transportu bliskiego, a brak rozwiązania tego problemu często prowadzi do wykruszania się krawędzi dylatacji i konieczności wykonania kosztownych napraw w funkcjonującym obiekcie. Klawiszowanie może mieć również istotny negatywny wpływ na wydajność operacyjną i bezpieczeństwo operatorów urządzeń, zwiększając jednocześnie ryzyko uszkodzenia transportowanych produktów.

Stabilizatory dylatacji oferują szybkie, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie problemu klawiszowania płyt betonowych. Skuteczność naszej metody została potwierdzona wieloletnim bezusterkowym użytkowaniem naprawionych posadzek w halach magazynowych oraz produkcyjnych na całym świecie.

Zalety naszej metody

  • Bardzo krótki czas naprawy.
  • Posadzka natychmiast gotowa do ruchu.
  • Trwałe rozwiązanie problemu klawiszowania płyt podłogowych.
  • Bardziej efektywna niż iniekcje podpłytowe.
  • Mniej kosztowne niż pełna naprawa dylatacji przez dyblowanie.
stabilizacja posadzek