Realizacje

DHL
Logistics

Naprawa dylatacji w magazynie logistycznym

Nasze pierwsza naprawa dylatacji w magazynie logistycznym firmy DHL Logistics w Łodzi została wykonana w 2019 roku. Nasz klient zajmuje się składowaniem i dystrybucją towarów dla fabryki Gillette, która jest największą na świecie fabryką P&G produkującą maszynki do golenia i ostrza.  Przez wiele lat intensywny ruch wózków widłowych w magazynie typu 24/7 doprowadził do konieczności wykonania napraw uszkodzonych krawędzi szczelin dylatacyjnych w ciągach komunikacyjnych. Dodatkowo pojawił się problem klawiszowania płyt nośnych posadzki, a wykonane naprawy metodą iniekcji podpłytowej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

 

 

Innowacyjne metody napraw dylatacji podłóg

Największym wyzwaniem w magazynach typu 24/7 jest sprawne i bezkolizyjne przeprowadzenie napraw podłogi. Wszystkie metody napraw muszą charakteryzować się szybkim czasem wiązania a do przygotowanie podłoża należy zastosować wydajne systemy odciągania pyłu cementowego. Nasze systemy napraw dylatacji zostały specjalnie dostosowane do wykonywania napraw podłóg przemysłowych w tego typu obiektach. Materiały naprawcze doskonale kotwią się do betonu, nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów i pozwalają na pełne obciążanie posadzki po upływie 30 minut od zakończenia naprawy.

Mniejsze wydatki na serwis. Większe bezpieczeństwo operatorów wózków.

Zaniedbywanie wykruszonych i pustych szczelin dylatacji nigdy nie poprawia sytuacji – zawsze jest tylko gorzej. Rozmiary i koszt napraw dylatacji można ograniczyć do minimum, jeśli uszkodzenie zostanie wykryte i naprawione we wczesnym stadium. Zniszczone krawędzie dylatacji będą niszczyły koła wózków widłowych zwiększając wydatki na naprawy. Z kolei klawiszujace płyty posadzkowe niosą ryzyko wypadków w pracy czy uszkodzenia transportowanych materiałów. Nasz rewolucyjny system napraw niestabilnych płyt nośnych przywróci prawidłowe przenoszenie obciążeń dynamicznych przez dylatacje bez względu na stan podłoża gruntowego. To jedyne rozwiązanie, które nie wymaga wyłączenia posadzki z użytkowania na minimum dobę.

Realizacje

Zobacz inne realizacje

BELIMO Grossroehrsdorf
projekt
01
BELIMO Grossroehrsdorf
Zobacz projekt