Usługi

Naprawa
dylatacji

Naprawa dylatacji podłóg betonowych

Nasze metody naprawy dylatacji zostały specjalnie opracowane do użytku w działających, w pełni zaopatrzonych halach magazynowych, produkcyjnych czy sprzedaży. Stosujemy szybko wiążące materiały, które umożliwiają udostępnienie ukończonych napraw w ciągu 30 minut z możliwością pełnego obciążania posadzki.

W pracach naprawczych korzystamy z wydajnych odkurzaczy przemysłowych, które skutecznie ograniczają poziom pyłu zawieszonego w powietrzu i zapewniają ochronę pracownikom i urządzeniom znajdującym się w pobliżu. Wszystkie nasze naprawy są wykańczane równo z poziomem posadzki, zapewniając gładką powierzchnię, po której mogą przejeżdżać twarde koła wózków widłowych.

Przed wskazaniem najlepszej metody naprawy dokonujemy wnikliwej oceny stanu technicznego dylatacji, która pozwala określić przyczyny powstania uszkodzeń. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane przez nas metody napraw.

Wypełnienie dylatacji

Większość betonowych podłóg przemysłowych ma dylatacje cięte zwane szczelinami skurczowymi pozornymi. Duży nacisk od kół wózków widłowych powoduje poważne uszkodzenia krawędzi szczelin. Dzieje się tak, ponieważ standardowe materiały stosowane do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych nie posiadają odpowiedniej wytrzymałości do przenoszenia obciążeń dynamicznych. Naprawa dylatacji nie musi być kosztowna, jeśli uszkodzenie zostanie wykryte i naprawione we wczesnym stadium. Ponowne wypełnienie szczelin dylatacyjnych półsztywnym materiałem na bazie szybkowiążących żywic zapewni pozytywne przenoszenie obciążeń dynamicznych podczas przejazdu wózka przez szczelinę.

 

ODTWORZENIE DYLATACJI

Po dopuszczeniu do powstania poważnych uszkodzeń krawędzi konieczne będzie odtworzenie dylatacji. Nasz nowy i niezwykle trwały system napraw dylatacji zapewni szybką i bezkolizyjną odbudowę szczelin skurczowych. Już pół godziny po zakończeniu prac na posadzce będzie mógł odbywać się ruch kołowy. Technologię można również zastosować do wymiany zniszczonych dylatacji sinusoidalnych lub uszkodzonych dylatacji roboczych.

zalety naszych systemów

 • Ekspresowa naprawa dla magazynów 24/7
 • Bezzapachowe materiały naprawcze
 • Trwalsze od jastrychów epoksydowych i mineralnych
 • Skuteczna ochrona krawędzi dylatacji
 • Większa trwałość w porównaniu do kitów uszczelniających
 • Wypełnienie dylatacji zapobiega drogim naprawom

Korzyści dla klienta

01
Zwiększona wydajność operacyjna i produktywność
02
Wydłużona żywotność dylatacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów konserwacji
03
Minimalizacja uszkodzeń i przestojów urządzeń do bliskiego transportu materiałów
04
Mniejsze ryzyko wypadków i urazów
05
Minimalizacja ryzyka uszkodzenia produktów

STABILIZATORY DYLATACJI

PROBLEM

Klawiszowanie płyt betonowych ciętych wykonywanych na gruncie może spowodować znaczne uszkodzenia urządzeń transportu bliskiego, a brak rozwiązania tego problemu często prowadzi do wykruszania się betonu i konieczności wykonania kosztownych napraw posadzki. Klawiszowanie może mieć również negatywny wpływ na wydajność operacyjną i bezpieczeństwo operatorów urządzeń, zwiększając jednocześnie ryzyko uszkodzenia transportowanych produktów.

ROZWIĄZANIE

Stabilizatory szczelin skurczowych to szybkie, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie problemu klawiszowania płyt betonowych wykonywanych na gruncie. Montaż stabilizatorów w osi szczelin dylatacyjnych eliminuje szkodliwe odkształcenia i przywraca płynne przenoszenie obciążeń przez szczeliny dylatacyjne oraz pęknięcia o szerokości do 1.27 cm.

Montaż stabilizatorów w szczelinach dylatacyjnych

zalety stabilizatorów dylatacji

 • Każdy stabilizator może być zainstalowany w ciągu zaledwie 10-15 minut
 • Optymalne długotrwałe rozwiązanie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
 • Skuteczniejsze niż iniekcje podpłytowe
 • Mniej kosztowne niż pełna naprawa dylatacji przez dyblowanie
 • Posadzka może być oddana do użytku natychmiast po instalacji
 • Działa nawet w przypadku pustek pod posadzką lub problemów z podbudową

Opinia klienta

Dopiero naprawy dylatacji wykonane przez firmę Probeton rozwiązały nasz problem z posadzką. Poprzednie naprawy nie wytrzymały nawet kilku miesięcy.
Bemarc, właściciel