Usługi

Chemiczne utwardzanie betonu

Przez lata jedynym podejściem do ochrony podłóg betonowych było stosowanie systemów warstwowych. Akryle, polimery, poliuretany, epoksydy czy woski to typowe produkty tworzące warstwy ochronne na powierzchni betonu. Niestety te rozwiązania mają istotne wady. Często podlegają delaminacji, zarysowaniu, odpryskom i zużyciu. Cienkie warstwy ochronne charakteryzują się niską trwałością a koszty ich konserwacji lub odtworzenia są stosunkowo wysokie. W naszej opinii bardziej efektywną metodą zabezpieczania powierzchni jest chemiczne utwardzanie betonu ciekłymi preparatami nieorganicznymi tj. krzemiany lub krzemionki koloidalne. Takie udoskonalanie powierzchni wykonuje się jednorazowo bez konieczności powtarzania zabiegów ochronnych. Ponadto prowadzi do uzyskania posadzek betonowych o dużo lepszych właściwościach użytkowych.

Preparaty NORTEC Dense

Firma Probeton oferuje usługę utwardzania powierzchniowego betonu wyjątkowymi preparatami NORTEC Dense CS oraz NORTEC Dense N.

NORTEC Dense CS jest amorficzną krzemionką koloidalną. Ciecz ma bardzo niskie napięcie powierzchniowe i skutecznie przenosi cząstki poniżej powierzchni na głębokość do 10 mm. Cząstki czystej krzemionki mają stosunkowo większy odsetek miejsc reaktywnych niż krzemiany, więc reagują bardzo skutecznie. Dodatkowo niższe pH tego koloidu znacznie przyspiesza reakcję i zwiększa liczbę punktów reakcji z wolnym wapnem w betonie. W porach betonu krzemionka koloidalna tworzy nowy żel CSH, który wiąże się z istniejącym CSH. Krzemionka koloidalna posiada również zdolność wiązania bezpośrednio do innej krzemionki, w tym do siebie. Po nałożeniu na beton preparat NORTEC Dense CS reaguje, wiąże, a następnie wykorzystuje związaną krzemionkę jako platformę do dodatkowego wiązania. Preparat NORTEC Dense CS jest w 99,5% czystą krzemionką i dlatego nie pozostawia białych wykwitów na powierzchniach betonowych. Szczególnie polecamy zastosowanie tego wyjątkowego preparatu na betonach:

Z kolei NORTEC Dense N jest produkowanym w Europie wodnym roztworem krzemianu sodu. Badania w certyfikowanym laboratorium TÜV NORD w Niemczech wykazały, iż beton utwardzony powierzchniowo preparatem NORTEC Dense N posiada takie same właściwości użytkowe jak beton na którym zastosowano preparat Ashford Formula. Krzemiany sodu należą do pierwszej generacji środków do utwardzania powierzchniowego betonu. Ich działanie jest znane i udokumentowane. Badania miernikiem chropowatości potwierdzają, iż satynowy połysk, który z czasem pojawia się na utwardzonych krzemianem sodu powierzchniach jest efektem „polerowania” cienkiej warstwy krzemionkowej, którą tworzą tego typu preparaty. Polecamy naszą usługę zabezpieczania posadzki preparatem NORTEC Dense N na betonach:

Jak i kiedy zabezpieczamy powierzchnię betonu

Utwardzanie betonu preparatami NORTEC Dense wykonujemy po minimum 3 dniach od zatarcia betonu. Stosowanie krzemianów lub krzemionek na świeżo zatartym betonie jest błędem technologicznym.

Zapewniamy pełne nasycenie każdej powierzchni betonowej, które jest warunkiem niezbędnym do uzyskania trwałych rezultatów.

W pierwszej kolejności zamiatamy i czyścimy powierzchnię systemowym środkiem NORTEC Clean + Maintain. Nigdy nie stosujemy agresywnej chemii do usuwania plam z oleju lub rdzy. Beton jest materiałem nieorganicznym i każdy środek o wysokim lub niskim pH będzie niszczył jego strukturę.

Właściwości wykończenia

Utwardzanie betonu preparatami NORTEC Dense jest chemicznym procesem obróbki powierzchni betonowej, dzięki któremu Twoja nowa posadzka będzie:

Przykład naszej realizacji

Beton chemicznie utwardzony krzemianem sodu po 2 latach od wykonania usługi.