Blog

26.03.2024 Kategoria: naprawa posadzek

Czemu służą dylatacje, jak wygląda ich naprawa?

Mosty, wiadukty, parkingi wielopoziomowe czy drogi muszą być przygotowane na różnego rodzaju ruchy. Mogą one być wynikiem zmian temperatury, obciążeń, osiadania gruntu, wibracji czy innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku posadzek, ich skutkiem mogą być pęknięcia. Aby temu zapobiec, stosuje się dylatacje, o których dowiesz się więcej, czytając nasz artykuł.

Po co są dylatacje?

Są to specjalne szczeliny, które mają za zadanie umożliwić swobodne, kontrolowane ruchy różnych części budynku. Dylatacje pozwalają na rozszerzanie się i kurczenie materiałów bez powodowania uszkodzeń. Wyróżnia się kilka rodzajów szczelin dylatacyjnych w podłogach przemysłowych:

  • szczeliny skurczowe,
  • szwy robocze (stykowe)
  • oraz dylatacje konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe służą do umożliwienia płytom podłogi przemysłowej ruchów pod wpływem zjawisk chemicznych w czasie wiązania cementu i pod wpływem zmian temperatury. Dylatacje robocze oddzielają poszczególne płyty nawierzchni na całej ich grubości i umożliwiają im rozszerzanie się lub kurczenie, natomiast dylatacje konstrukcyjne wykonuje się przez całą grubość płyty betonowej.[1]

Odpowiednie zastosowanie dylatacji wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. Przede wszystkim powinny być one starannie zaprojektowane z uwzględnieniem rodzaju konstrukcji, warunków środowiskowych, rodzaju i wielkości spodziewanych ruchów oraz innych czynników, takich jak obciążenia czy właściwości materiałów. Taka praca wymaga zastosowania odpowiednich norm i wytycznych, a także doświadczenia inżynierskiego.

Jak wygląda naprawa dylatacji?

Naprawa szczelin dylatacyjnych może być potrzebna z wielu powodów, na przykład ze względu na zużycie, uszkodzenie mechaniczne, korozję elementów metalowych w dylatacji lub uszkodzenie spowodowane czynnikami atmosferycznymi. Proces naprawy zależy od jej typu, stanu oraz miejsca zastosowania. Naprawa dylatacji ze względu na jej uszkodzenia może obejmować takie działania, jak:

  • dokładna ocena stanu dylatacji, aby określić zakres i metodę naprawy,
  • usunięcie uszkodzonych elementów, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni,
  • wymiana lub naprawa uszkodzonych części,
  • uszczelnianie,
  • odbudowa i ochrona,
  • testy i kontrole.

Jeśli chodzi o naprawę uszkodzonych części, to w zależności od stanu dylatacji, może ona polegać na np. na spawaniu lub wypełnianiu szczelin. Natomiast odbudowa i ochrona oznacza odbudowę otaczających struktur lub nakładanie specjalnych powłok ochronnych. Po zakończeniu prac konieczne są testy i kontrole, aby upewnić się, że dylatacja została prawidłowo naprawiona i spełnia wymagane normy bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Jak rozpoznać, że posadzka betonowa wymaga naprawy dylatacji?

Posadzka betonowa może wymagać naprawy dylatacji, jeśli zaobserwuje się jej widoczne uszkodzenia, takie jak pęknięcia, odpryski czy ubytki materiału. Ponadto pęknięcia pojawiające się w betonie w pobliżu dylatacji mogą świadczyć o niewystarczającej elastyczności lub niewłaściwym rozmieszczeniu szczelin, co wymaga interwencji naprawczej.

Jeśli zauważyłeś którąś z opisanych przez nas oznak, koniecznie skontaktuj się z nami, a my w sposób profesjonalny zajmujemy się niezbędnymi naprawami.

[1] Piotr Hajduk, Dylatacje podłóg przemysłowych, Przegląd budowlany 7-8/2014

Zobacz także

string(88) "https://probeton.pl/wp-content/uploads/2021/11/saint-gobain-obraz-glowny_689-810x420.jpg" Naprawa posadzki po zakończeniu najmu
11.04.2024
naprawa posadzek
Zobacz wpis