Polityka prywatności

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest:
Probeton Sp. z o.o.
ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice

1. W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: biuro@marketlab.plprobeton.pl
3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do: – zawarcia umów i zrealizowania ich postanowień, – przeprowadzenia rozliczeń finansowych dokonanych transakcji, – przekazywania informacji handlowych dot. towarów i usług spółki, – dokonywania sprzedaży towarów i usług,

1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kontrahentów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

2. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Okres przechowywania Państwa danych osobowych przez Administratora jest ograniczony czasowo. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, przez który dane muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. okres przechowywania dokumentacji księgowej) albo okres obowiązywania terminów przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów albo przez okres obowiązywania rękojmi lub gwarancji. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po ustaniu umowy – przez okres do cofnięcia tej zgody.

3. Komu przekazywane są dane osobowe?

W celu prawidłowego realizowania zawartych z Państwem umów Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych następującym kategoriom osób: 1. a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom, 2. b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które działają na zlecenie Administratora, 3. c) podmiotom zewnętrznym, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy (operatorzy pocztowi, firmy transportowe, banki itp.).

4. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zebrane przez Probeton Sp. z o.o. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

6. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
Probeton Sp. z o.o., nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma Probeton Sp. z o.o.

Korzystając ze strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie tzw. ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub całkowicie zrezygnować z używania strony.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie w momencie, kiedy korzystasz z danej witryny internetowej. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swoją „długość życia” (tzn. czas jego istnienia), a także przypadkowo wygenerowany, unikalny numer, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używane są ciasteczka?

  • Pomagają, aby strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu
  • Pomagają lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań
  • Służą do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć, jak używana jest strona oraz pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości statystyk.

 

Konfigurowanie i usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub zażądać informacji o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (ustawienia przeglądarki internetowej).