Oferta

Polerowanie betonu

Zamiast nakładania polimerów.

Wybory dokonywane dzisiaj kształtują krajobraz przyszłości. Modernizując budynki musimy poszukiwać innowacyjnych i trwałych rozwiązań ponieważ ich wybór będzie miał bezpośredni wpływ na skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Stare i zniszczone posadzki przemysłowe wymagają odnowienia ich pierwotnych właściwości użytkowych. Odporność na ścieranie, udarność, równość czy brak pylenia to podstawowe wymogi, którymi powinna się charakteryzować dobrze wykończona posadzka przemysłowa.

Polerowanie betonu jest najlepszą metodą renowacji posadzek betonowych. Pozwala w pełni wykorzystać istniejące podłoża betonowe do stworzenia nowej, odpornej na ścieranie, higienicznej i funkcjonalnej posadzki, która dodatkowo poprawi wydajność energetyczną obiektu. Ten rodzaj renowacji w minimalnym stopniu zakłóca funkcjonowanie obiektu a posadzka po zakończeniu każdego z etapów prac jest praktycznie gotowa do użytkowania.

Proces

Polerowanie betonu jest procesem obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn szlifierskich, narzędzi diamentowych oraz nieorganicznych impregnatów. Każdorazowo składa się z następujących etapów prac:

 • Naprawa betonu
 • Szpachlowanie betonu (opcja)
 • Impregnacja betonu preparatem nieorganicznym
 • Mechaniczne polerowanie betonu narzędziem ściernym spojonym (tzw. Bonded Polished Concrete)

Takie wykończenie betonu generuje najniższe koszty konserwacji posadzki w całym cyklu jej eksploatacji. 

Nasza metoda polerowania betonu każdorazowo dostosowywana jest do istniejącego podłoża. Probeton poleruje posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo, podłogi betonowe na kruszywie łamanym lub żwirowym oraz podłogi wykończone powłokami, płytkami czy też wykładzinami. Prawie każdy beton można wypolerować.

Polerując posadzki betonowe zwracamy uwagę na ich równość, twardość zastosowanych kruszyw, rodzaj cementów, porowatość podłoża oraz przewidywane klasy obciążeń użytkowych.

Polerowanie betonu w halach to:

 • Bezkolizyjny sposób renowacji posadzki
 • Monolityczne wykończenie (brak powłok)
 • Powierzchnia dobrze odbijająca światło
 • Duża odporność na zarysowania
 • Powierzchnia antypoślizgowa
 • Łatwość konserwacji posadzki
 • Niski koszt odnowienia połysku

Niski koszt konserwacji

Beton polerowany jest wykończeniem idealnym w obiektach handlowych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest posadzka z ładnym połyskiem, niepyląca, odporna na zużycie i łatwa w konserwacji. Posiada wszystkie właściwości użytkowe i estetyczne zgodne z wymogami budownictwa zrównoważonego (LEED) . Bieżąca konserwacja polerowanej posadzki betonowej sprowadza się do regularnego zamiatania i mycia. W codziennym myciu stosowane są środki neutralne dla pH betonu z zawartością krzemionki, która dodatkowa wzmacnia i doszczelnia powierzchnię betonu. Tak konserwowana powierzchnia nabiera właściwości hydrofilowych i lepiej odpycha zabrudzenia.

Połysk

W zależności od potrzeb klientów oraz specyfiki obiektu, Probeton poleruje posadzki betonowe na wysoki, średni lub niski połysk. Nasza firma nie stosuje materiałów nabłyszczających typu polimery, guard’y lub akryle, które tworzą warstwy i powłoki. Istotą polerowania betonu jest eliminacja powłok! Podobnie jak w przypadku polerowanych posadzek kamiennych.

Odnowienie połysku na betonie polerowanym  wykonuje się po 18 miesiącach w obiektach handlowych i przemysłowych o dużych obciążeniach ruchem pieszym i kołowym. W obiektach o małym lub średnim ruchu polerujemy mechanicznie posadzkę po 3 latach. Proces jest szybki, niedrogi i bezkolizyjny dla pracy obiektu.

Polerowanie betonu w sklepach to:

 • Brak warstw wykończeniowych
 • Naturalny i wysoki połysk
 • Wysoka jakość odwzorowania obrazu
 • Łatwość konserwacji
 • Duża odporność na zużycie
 • Powierzchnia antypoślizgowa
 • Minimalny koszt konserwacji
 • Niski koszt odnowienia połysku

Norma techniczna

O rosnącej popularności betonu polerowanego świadczyć może ilość autorskich systemów polerowania betonu. Niemal każdy dostawca ma obecnie taki system w ofercie, nierzadko wykonawcy tworzą własne. Jednak dla zamawiającego istotne są obiektywne parametry techniczne wykończenia, które można zmierzyć a następnie wykonane prace odebrać lub nie.

Nasza firma stosuje wytyczne określone przez amerykańskie Stowarzyszenie Wykonawców Betonu w odniesieniu do takich parametrów jak,

 • wyrazistość obrazu (DOI)
 • zamglenie
 • stopień wystawienia kruszyw

Stosując instrumenty pomiarowe (certyfikowany połyskomierz z pomiarem zamglenia, wyrazistości obrazu) można stwierdzić czy beton polerowany został wykonany w klasie wykończenia określonej w specyfikacji technicznej projektu.

Polerowanie betonu. Wykonujemy m.in.:

 • Mechaniczne polerowanie posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo
 • Mechaniczne polerowanie posadzek betonowych
 • Mechaniczne polerowanie lastriko
 • Mechaniczne polerowanie terrazzo epoksydowego
Probeton_polerowanie betonu