Oferta

NAPRAWA
POSADZEK

Naprawa posadzek

Posadzki przemysłowe na co dzień poddawane są dużym obciążeniom. Nawet na prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych podłogach betonowych z czasem powstanie konieczność wykonania niezbędnych napraw. Odkładanie decyzji w czasie zazwyczaj podnosi koszt wykonania naprawy, a pogarszający się stan posadzki wpłynie na wyższe koszty eksploatacji urządzeń do transportu bliskiego.

Naprawa posadzek betonowych w funkcjonujących zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych i magazynach jest zawsze dużym wyzwaniem organizacyjnym. W Probeton nieustannie wprowadzamy technologie, które ograniczają negatywny wpływ naprawy posadzek do minimum. Nasze rozwiązania oparte są na nowoczesnych materiałach dostarczanych przez renomowanych dostawców na rynku budowlanym.

PODSTAWOWY ZAKRES NAPRAW

01
Żywiczne iniekcje podpłytowe
02
Zszycie rys prętami zbrojeniowymi
03
Zszycie i iniekcje rys
04
Naprawa dylatacji pozornych i roboczych
05
Częściowa wymiana podkładu betonowego
06
Wypełnienie szczelin skurczowych i dylatacji roboczych
07
Frezowanie betonu
08
Szlifowanie betonu
09
Zrywanie posadzek
10
Nakładanie posadzkowych powłok epoksydowych i poliuretanowych
11
Naprawy rys włosowatych i siatkowych
12
Impregnacja posadzek krzemianem sodu

WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY I PROFESJONALNY SPRZĘT